Giới thiệu

Trường tiểu học Chu Văn An nằm ở khu vực thị trấn của huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông